Uwaga! Przed zakupem poprosimy o sprawdzenie dostępności towaru : 504 044 076 lub sklep@grillegazowe1.pl

Informacji o gwarancji Napoleon

Gwarancja na produkty Napoleon

Niniejsze informacje dotyczące gwarancji odnoszą się do produktów zakupionych po 1 stycznia 2020 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

DOŻYWOTNIA OCHRONA GWARANYJNA  – DLA MODELI PRESTIGE® I PRESTIGE PRO™

DOŻYWOTNIA OCHRONA GWARANCYJNA FIRMY NAPOLEON

Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i produkcyjnych od daty zakupu przez następujący okres:

Odlewy aluminiowe / podstawa ze stali nierdzewnejDożywotnia
Pokrywa ze stali nierdzewnejDożywotnia
Pokrywa powlekana emalią porcelanowąDożywotnia
Ruszty ze stali nierdzewnejDożywotnia
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej10 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki przez cały okres użytkowania
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową10 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki przez cały okres użytkowania
Płyty do obsmażania ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki przez cały okres użytkowania
Palnik rożna na podczerwień ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki przez cały okres użytkowania
Palniki ceramiczne na podczerwień (z wyjątkiem ekranu)5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki przez cały okres użytkowania
Wszystkie pozostałe części2 lata

15-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA – DLA MODELI LE, LEX, ROGUE® I PRO605CSS

15-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA FIRMY NAPOLEON

Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i produkcyjnych od daty zakupu przez następujący okres:

Odlewy aluminiowe / podstawa ze stali nierdzewnej15 lat
Pokrywa ze stali nierdzewnej15 lat
Pokrywa powlekana emalią porcelanową15 lat
Ruszty ze stali nierdzewnej15 lat
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej10 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 15-go roku użytkowania
Płyty do obsmażania ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 15-go roku użytkowania
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 15-go roku użytkowania
Palniki ceramiczne na podczerwień (z wyjątkiem ekranu)5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 15-go roku użytkowania
Wszystkie pozostałe części2 lata

10-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA – DLA SERII TRIUMPH® I TRAVELQ™ 285 (W TYM PRO285)

10-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA FIRMY NAPOLEON

Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i produkcyjnych od daty zakupu przez następujący okres:

Odlewy aluminiowe / podstawa ze stali nierdzewnej10 lat
Pokrywa ze stali nierdzewnej10 lat
Pokrywa powlekana emalią porcelanową10 lat
Lakierowana pokrywa stalowa5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Płyty do obsmażania ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Palniki ceramiczne na podczerwień (z wyjątkiem ekranu)5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Wszystkie pozostałe części2 lata

10-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA – DLA KULISTYCH GRILLI WĘGLOWYCH

10-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA FIRMY NAPOLEON

Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i produkcyjnych od daty zakupu przez następujący okres:

Pokrywa powlekana emalią porcelanową i misa10 lat
System kontroli przepływu powietrza5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Ruszty chromowane3 lata pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Wszystkie pozostałe części2 lata

10-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA – NA MEBLE OASIS™ I KOMPONENTY DO ZABUDOWY, W TYM PALNIKI BOCZNE

10-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA FIRMY NAPOLEON

Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i produkcyjnych od daty zakupu przez następujący okres:

Odlewy aluminiowe / podstawa ze stali nierdzewnej10 lat
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej10 lat
Palniki ceramiczne na podczerwień (z wyjątkiem ekranu)5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Pokrywa, drzwi i panele szuflad ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Płyty do obsmażania ze stali nierdzewnej lub powlekane porcelaną3 lata pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Wszystkie pozostałe części2 lata

Warunki i ograniczenia

Firma NAPOLEON udziela gwarancji na swoje produkty w zakresie wad fabrycznych wyłącznie pierwotnemu nabywcy, pod warunkiem, że zakup został dokonany za pośrednictwem autoryzowanego dealera NAPOLEON i podlega następującym warunkom i ograniczeniom:

Niniejsza gwarancja fabryczna jest niezbywalna i nie może być w żaden sposób przedłużona przez żadnego z naszych przedstawicieli.

Produkt musi być zainstalowany przez licencjonowanego, autoryzowanego technika serwisowego lub wykonawcę. Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do produktu oraz wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, brakiem konserwacji, pożarami powstałymi w wyniku zapalenia się tłuszczu, nieprzyjaznym środowiskiem, wypadkami, zmianami, nadużyciami lub zaniedbaniami, zaś części zainstalowane od innych producentów unieważniają niniejszą gwarancję. Odbarwienia części plastikowych spowodowane chemicznymi środkami czyszczącymi lub promieniowaniem UV nie są objęte niniejszą gwarancją.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje również zadrapań, wgnieceń, malowanych wykończeń, korozji lub odbarwień spowodowanych wysoką temperaturą, ściernymi lub chemicznymi środkami czyszczącymi, ani odprysków na częściach emaliowanych, ani żadnych komponentów użytych podczas instalacji produktu.

Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji dojdzie do takiego pogorszenia stanu części, że przestaną one spełniać swoje funkcje (zardzewieją lub przepalą się), dostarczona zostanie część zamienna.

Wszystkie części wymienione w ramach ograniczonej jednorocznej gwarancji podlegają jednorazowemu roszczeniu.

Firma NAPOLEON nie ponosi odpowiedzialności za instalację, robociznę ani inne koszty lub wydatki związane z ponowną instalacją części objętej gwarancją, a wydatki takie nie są objęte niniejszą gwarancją.

Bez względu na jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszej ograniczonej jednorocznej gwarancji, odpowiedzialność firmy NAPOLEON w ramach niniejszej gwarancji jest określona jak powyżej i w żadnym wypadku nie obejmuje jakichkolwiek szkód przypadkowych, wynikowych lub pośrednich.

Firma NAPOLEON nie przyjmuje na siebie, ani nie upoważnia żadnej strony trzeciej do przyjmowania w jej imieniu jakichkolwiek innych zobowiązań związanych ze sprzedażą tego produktu.

Firma NAPOLEON nie ponosi odpowiedzialności za: nadmierne nagrzewanie, wybuch spowodowany warunkami środowiskowymi, takimi jak silny wiatr lub nieodpowiednia wentylacja,

Firma NAPOLEON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu spowodowane warunkami atmosferycznymi, gradem, nieostrożnym obchodzeniem ze sprzętem, szkodliwymi chemikaliami lub środkami czyszczącymi.

Przy zgłaszaniu roszczeń gwarancyjnych do firmy NAPOLEON wymagany jest dowód sprzedaży lub jego kopia wraz z numerem seryjnym i numerem modelu.

Firma NAPOLEON zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez swojego przedstawiciela inspekcji każdego produktu lub części przed uznaniem roszczenia gwarancyjnego.

Firma NAPOLEON nie ponosi odpowiedzialności za opłaty transportowe, koszty pracy lub cła eksportowe.